Klimaat is niet links of rechts

Bekijk alle posters

Klimaatverandering verdient actie van iedereen

Nederland leeft al eeuwen samen met het water. We beschermen ons tegen overstromingen door dijken. Dat is niet links of rechts, maar gewoon noodzaak. Zo is het ook met het tegen gaan van klimaatverandering. Deze campagne laat zien dat het klimaat ons allemaal aangaat. Het is niet links of rechts. Grote bedrijven, bekende Nederlanders, MKB-ers, boeren, lokale politici en vele anderen, maken zich grote zorgen en werken op hun eigen manier aan oplossingen.

Meer over Kies voor Klimaat

OVER KLIMAATVERANDERING

Het klimaat verandert. Door de verbranding van olie, kolen en gas neemt de hoeveelheid CO2 in de lucht toe. Hierdoor zal het weer extremer worden, stijgt de zeespiegel en zullen oogsten vaker mislukken. Delen van de wereld zullen praktisch onbewoonbaar worden waardoor honderden miljoenen mensen gaan verhuizen. Kortom klimaatverandering zorgt op termijn voor een enorme economische schade, sociaal-maatschappelijke onrust en conflict.

Om dit te voorkomen hebben bijna alle landen van de wereld in 2015 in Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde “ver onder de 2 graden moeten blijven en dat het streven moet zijn om onder de 1,5 graad opwarming te blijven.” Met de huidige CO2 uitstoot zal deze grens over 10 jaar bereikt zijn.

Het roer moet dus om, en wel heel snel. Gelukkig zijn er veel oplossingen, zoals zonne- en windenergie, aardwarmte en energiebesparing.

Meer over het klimaat

ZELF KIEZEN

Je kan voor het klimaat kiezen door zelf dingen te doen. Door duurzame producten te kopen steun bedrijven die ook klimaatverandering willen stoppen. Of door bijvoorbeeld vaker de fiets te nemen in plaats van de auto of minder vlees te eten.

Dat is goed voor ons klimaat, onze gezondheid, onze portemonnee en alle mensen om ons heen.

Meer over wat ik zelf kan doen

Actueel

kiesvoorklimaatHome