Klimaatwijzer

Onderwijs

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun
partijprogramma.

Het CDA wil zuinig zijn op de natuur en het cultuurlandschap in ons land. Daarom stellen ze gerichte investeringen in natuurverbetering voor en de versterking van het ‘groen’ onderwijs en onderzoek.

De ChristenUnie wil dat elke basisschoolklas de gelegenheid krijgt om te leren hoe voedsel geproduceerd wordt en wat voor impact voedsel heeft, bijvoorbeeld door de aanleg van een schooltuin of door boerderijbezoek. Om Nederlands koploperspositie in visserij-innovatie en maritiem onderwijs te behouden moet geïnvesteerd worden in educatie over de werking van het ecosysteem, veiligheidsaspecten en innovatieve visserijtechnieken.

D66 wil dat mbo’s, hogescholen en universiteiten kunnen meepraten en meedenken met de lokale, nationale en Europese klimaatplannen. In het onderwijs worden de vakmensen van de toekomst opgeleid. Werkgevers worden gestimuleerd om bij- en omscholing richting groene banen aan te bieden aan hun werknemers.

Voor het onderwijs moet duurzaamheid een rode draad worden in lesmateriaal. Er moet meer relevante leerstof komen en docenten moeten meer aandacht aan duurzaamheid en klimaat gaan besteden. De scholen moeten hun relatie met de omgeving versterken en participatie in duurzaamheid rondom de school hiermee versterken.

Duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueducatie en dierenwelzijn gaan de pijlers vormen van de omslag naar een duurzame samenleving. Deze kennisgebieden worden een vast onderdeel van het lespakket in het onderwijs. Er wordt veel aandacht aan besteed tijdens lerarenopleidingen. Het leer/werk-onderwijs wordt gestimuleerd voor het opleiden (en omscholen) van technici. Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van het beleid van de school. In het onderwijs komen 100% biologische schoolkantines en overblijfmaaltijden. De norm wordt dat vlees en andere dierlijke producten de uitzondering vormen en niet standaard op het menu staan. Buitenlessen worden gestimuleerd. Scholen worden een plek waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia.

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun partijprogramma.

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun partijprogramma.

De VVD ziet een gedeelde rol voor het onderwijs samen met het bedrijfsleven en overheid waarbij in proeftuinen aan oplossingen wordt gewerkt die bijdragen aan een gezonde bodem, duurzame bemesting en duurzame voedselproductie. Uitgangspunt hierbij is een toekomstgericht verdienmodel voor de agrarische ondernemer.


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates