Klimaatwijzer

Mobiliteit

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun
partijprogramma.

Het CDA stimuleert thuiswerken voor beroepen waarin dat mogelijk is. Ze willen in de stedelijke gebieden meer fietssnelwegen voor het woon-werkverkeer en in het buitengebied meer goede en veilige fietspaden. De transitie naar elektrisch rijden willen ze maken, maar de oversubsidiëring van elektrische auto’s wordt aangepakt. Voor het openbaar vervoer is een goede bereikbaarheid van dunbevolkte gebieden belangrijk voor de partij. CDA is voor gelijke beprijzing van de CO2-uitstoot door bedrijven en gelijke tarieven voor een vliegbelasting. Zodra Europa haar reductiedoelstelling verhoogt naar 55%, kunnen we de Nederlandse CO2-heffing schrappen, vinden ze. Stillere, schonere en zuinigere vliegtuigen moeten een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast voor de directe omgeving. De opening van vliegveld Lelystad wordt bezien in het licht van het herstel van de luchtvaart. Voor korte afstanden stimuleren ze het gebruik van de trein.

De ChristenUnie wil nieuwe afspraken maken met werkgevers over het gebruik van OV en fiets, het stimuleren van thuiswerken en het mijden van de spits. Ze willen fietsgebruik stimuleren door te investeren in stoplichtvrije fietssnelwegen en door het tekort aan fietsenstallingen weg te werken.Vanaf 2030 mogen alleen zero-emissie personenvoertuigen verkocht worden. De maximumsnelheid wordt altijd 100 km/u op autosnelwegen en waar passend 30 km/u binnen de bebouwde kom.

Verder wil ChristenUnie een kilometerprijs voor personenauto’s met een lage basisprijs per kilometer. Er komen geen nieuwe of bredere snelwegen. De vliegbelasting moet omhoog. Ze willen inzetten op capaciteitsuitbreiding van het spoor, o.a. door een verdubbeling van het aantal sporen op verschillende trajecten. Er komt een laag btw-tarief op binnenlands OV-vervoer. Lelystad Airport gaat niet open.

D66 wil investeren om treinen vaker te laten rijden en het ov in de regio te verbeteren. Het openbaar vervoer voor afstanden tot minstens 700 kilometer moet goedkoper zijn dan de auto en het vliegtuig. D66 wil Nederland beter aansluiten op het Europese hogesnelheidsnetwerk, wil op korte vluchten een hogere vliegbelasting invoeren om de trein als alternatief aantrekkelijker te maken en treinvervoer binnen Europa toegankelijker maken. Ook wil D66 fietsers beter faciliteren en elektrische voertuigen aantrekkelijker maken. De maximumsnelheid op snelwegen wordt niet hoger dan 100 km per uur en er wordt een kilometerheffing ingevoerd. Vanaf 2030 zouden alleen nog emissievrije auto’s geproduceerd moeten worden in Europa.

Volgens GroenLinks staat goede bereikbaarheid met de fiets of het openbaar vervoer voorop, hier moet meer ruimte voor komen en meer in worden geïnvesteerd. Daarnaast wil GroenLinks geen nieuwe autowegen aanleggen en rekeningrijden invoeren zodat automobilisten op een eerlijke manier gaan betalen naar gebruik, hiermee wordt motorrijtuigenbelasting vervangen. Daarnaast moet er worden samengewerkt met gemeenten voor strengere milieuzones en moet over tien jaar een verbod komen op de verkoop van auto’s met fossiele brandstoffen. Snelle treinen moeten de Europese landen gaan verbinden, vluchten waarvoor de trein een alternatief is gaan stoppen. Het aantal vluchten moet worden ingekrompen en komt er een vliegtax om veelvliegers mee te laten betalen.

Al het vervoer rijdt in 2030 op 100% duurzame energie, vooral op elektriciteit en voor een klein deel op groene waterstof. Woon-werkverkeer met de auto wordt teruggedrongen, flex- en thuiswerken wordt gestimuleerd. Binnensteden worden zoveel mogelijk autovrij. Het gebruik van elektrische deelauto’s wordt gefaciliteerd. De Partij voor de Dieren investeert in veilige, snelle en groene fietspaden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk, ook op het platteland. In 2030 is het openbaar vervoer 50% goedkoper. De trein wordt de aantrekkelijkste manier van internationaal reizen onder de 1200 kilometer. Nederland zet in op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. De luchtvaart krijgt een omvang die past binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid. Ze voeren een vliegtaks in die hoger is naarmate je vaker vliegt.

Bij de PvdA staat bij dit onderwerp openbaar vervoer centraal. Ze willen investeren in hoogwaardig, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer zowel binnen Nederland als Europa. Ze willen de reistijden verkleinen, tarieven verlagen en snelle verbindingen naar nabije Europese steden. Ook willen zij een landelijk netwerk van fietssnelwegen. De PvdA wil autodelen stimuleren, dat de auto van 2025 emissieloos is en dat elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk en betaalbaar is. Ze willen de btw-subsidie voor vliegen afschaffen, korte vluchten tegengaan en een belasting op kerosine invoeren. Ook willen ze voorwaarden stellen aan luchthavens en luchtmaatschappijen als het gaat om duurzaamheid.

Niet concurrentie maar samenwerking is de beste manier om het spoorvervoer te organiseren. De NS en ProRail worden samengevoegd in één publiek spoorbedrijf. De winst gaat niet als ‘dividend’ naar de staatskas, maar wordt geïnvesteerd in nieuwe en schone treinen. Ze zetten in op meer en betere treinverbindingen vanuit Nederland met de grote Europese steden. Op deze manier wil de SP korte vluchten overbodig maken. De SP wil niet méér, maar minder vliegverkeer, ook op Schiphol. Vliegen moet voortaan schoner, door vervuilende en lawaaierige vliegtuigen te weren. Vliegen moet ook eerlijker, door mensen die veel vliegen meer te laten betalen voor de CO2-uitstoot, zonder vliegen voor anderen onbetaalbaar te maken. De KLM is afhankelijk geworden van publieke steun en moet daarom ook een publiek bedrijf worden.

De VVD pleit voor emissieloze auto’s die per kilometer betalen en verdere ontwikkeling van ons wegennet door de structurele aanpak van de stikstofuitstoot. Ze pleiten voor mobility as a service, waarbij de wensen van de reiziger centraal staan, zoals de ontwikkeling van multimodale overstappunten om de bereikbaarheid van de stad en regio voor alle vormen van vervoer te garanderen. Om vliegroutes te optimaliseren en te verkorten loopt een algemene herziening van het luchtruim en het creëren van één Europees luchtruim. Milieuwinst wordt verkregen door schonere en stillere vliegtuigen in te zetten voor gecontroleerde groei. De vrijstelling voor accijns op kerosine in internationaal verband wordt afgeschaft. Goederenvervoer wordt verschoven van de weg naar het water en het spoor. Ze willen subsidieregelingen invoeren voor schonere motoren voor de binnenvaart en investeren in ‘Clean Energy Hubs’.


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates