Klimaatwijzer

Diversen

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun
partijprogramma.

Het CDA wil een landelijk burgerberaad invoeren dat de politiek adviseert over de uitwerking van het klimaatakkoord. In dit beraad buigen 150 burgers, die door loting zijn aangewezen, zich over haalbare en betaalbare oplossingen om de doelen van het klimaatakkoord te realiseren.

De ChristenUnie vindt dat klimaatproblematiek alleen internationaal kan worden opgelost, met duidelijke doelstellingen in lijn met Akkoord van Parijs. De partij wil succes afmeten aan brede welvaartsindicatoren als sociaal-maatschappelijke, economische en ecologische impact, in plaats van alleen aan bbp-groei. Er moet een generatietoets in worden gevoerd voor beleid. Ze willen een permanente nationale campagne rondom het Klimaatakkoord, gericht op de noodzaak tot handelen en kansen voor betere toekomst en leefomgeving.

D66 wil een ‘generatietoets’ invoeren om de stem van volgende generaties actief te betrekken in het klimaatdebat. Daarbij wordt een burgerforum gevraagd om mee te denken over keuzes in de klimaattransitie. Er wordt minder geleund op staatscommissies en de polder. Nieuwe akkoorden voor het klimaat, milieu en biodiversiteit worden in de Tweede Kamer en het Europees Parlement bereikt.

Er komt een minister van Klimaat en Energie die verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid en de energietransitie. Deze minister krijgt een eigen ministerie en ziet toe op het behalen van de klimaatdoelen. Er komt een Klimaatraad als onafhankelijke rapporteur en adviseur op het gebied van klimaatbeleid. Klimaatsteun voor ontwikkelingslanden komt bovenop de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking.

De Partij voor de Dieren wil dat de overheid een Burgerconventie klimaatcrisis organiseert zodat burgers nauw betrokken zijn bij het klimaatbeleid. Er komt een overheidscampagne om burgers beter voor te lichten over klimaatverandering. Er komt er een generatietoets, die duidelijk inzichtelijk maakt wat de huidige grote beslissingen betekenen voor toekomstige generaties. Alle beleid, op welk gebied dan ook, wordt getoetst op het effect dat het heeft op duurzaamheid, dierenwelzijn en mensenrechten. Ook wordt in kaart gebracht hoe onze welvaart ten koste gaat van welzijn elders.

De PvdA is voorstander van een generatie- en klimaattoets van nieuw beleid. Ze willen dat in de begroting en handelsverdragen duurzaamheid centraal staat en vinden dat de overheid een voorbeeldrol moet nemen als het gaat om duurzaamheid. Ook willen ze het SDE++ programma beter benutten. Verder zijn ze voor een stevigere aanpak van milieucriminaliteit, een eerlijke Nederlandse bijdrage aan internationale klimaatsteun en willen ze de Europese emissiehandel aanscherpen.

De klimaatdoelen worden een uitgangspunt in alle handelsverdragen. Ontwikkelingslanden dragen veel minder bij aan de vervuiling, maar betalen wel de rekening. Zij krijgen steun bij het maken van rechtvaardig klimaatbeleid.

We konden geen relevante klimaatstandpunten vinden van deze partij op dit thema in hun
partijprogramma.


Hoe haalbaar zijn deze doelen?

Deze tien punten zijn op papier haalbaar, maar hoe zit het in de praktijk? De komende weken gaan we met verschillende klimaatkandidaten in debat over of en hoe zij zich hard willen maken voor deze doelstellingen. Wil jij de data en de links om mee te kunnen kijken? Schrijf je dan in voor onze updates