BN’ers

BN’ers kiezen voor klimaat. De Bekende Nederlanders zijn tegen klimaatverandering en roepen op om in beweging te komen.

kiesvoorklimaatBN’ers